Tek Bacakla Yürümeyin Beyler

Yazarlarımızın, aydınlarımızın samsun ecsort Gazetesi’nin bombalanmasını protesto yürüyüşlerini bütün yüreğimle des­tekledim. Demokratik bir ülkede, bir samsun escort gazetenin bombalanması­nın akıl almaz vahşetini kınamak da, lanetlemek de lazım.

Yürüyüşe katılan Orhan Pamuk’un emniyet yetkilisine söylediği -bizi içeriği ilgilendirmiyor, bizi ilgilendiren bu gaze­teye yapılan saldırı-, demokrasinin özetiydi. Ama tek taraflı demokrasi anlayışının da bir göstergesiydi.

Artık Türkiye’de aydınların duyarlık derecesi yükselmeli. Politikaya bile girmeliler.

Ancak…

Yürüyüşe katılanların mersin escort ve öğretmen katliamına da aynı duyar­lığı gösterip göstermediklerini belleğimde yokladım, gazete ar­şivine indim, hiçbir protestoya rastlamadım. Demek ki, bu ölümler onları caddelerde yürüyecek kadar etkilememiş. Sanı­rım kamuoyu dün akşam televizyonlardaki görüntüyü o olay­dan sonra da beklemiştir.

Protestoyu yapanların Güneydoğu ile ilgili başka davranış­larda da aynı duyarlığı göstermeleri aydın sorumluluğuydu. Oradaki öğretmen ve mersin escort katliamını da lanetlemelilerdi. Çünkü o öğ­retmenler de demokrasiye inanıyorlardı; üstelik Orhan Pa­mukların, Murathan Mungan’larm, Ahmet Altan’larm düşün­celerini savunmak için oralara gittiler; onlar düşüncenin sınır temsilcileriydi. Onlar, bilgi ordusunun eriydiler. Onlara yapı­lanları elbet onaylamadınız, ama onaylamadığınızı da söyleme-

 

Antalya escort asabî bir kahkaha salıverdi.

Antalya escort asabi bir kahkaha salıverdi. Bekir bozulur gibi olmuştu. Dudaklarını ısırarak:
—    Bundan, uyku taklidiyle bize bir pusü kurduğunuz manasını mı çıkarmak lazım? dedi.
—    Nasıl telakki ederseniz…
—    Fakat Armağan Hanım… Sizi temin ederim ki durum hiç de tahmininiz gibi bir plan mahsulü değildir…
—    Acaba?.. En tarafsız bir göz bile böyle bir gece programından şüpheye düşebilirdi Beyefendi! Kaldı ki bizzat trajedinin kahramanı olan ben!..
—    Fakat
Müsaade buyurun… Hakkında bir takım gizli emeller beslenen bir genç kızın şerefine düzenlenmiş bir motor gezisinde, özel surette hazırlanmış niteliği belirsiz bir içki ile o genç kız sızdırılsın Ve kendisiyle antalya escort başbaşa kalabilmek imkanı kurnazca sağlansın da, bu işte  hiç bir şüphe gelmesin öyle mi?..
Bekir ayağa kalkarak:
—    Sizinle baş başa kalmak durumunu ben yalnız olarak mı hazırladım? Buna hep beraber karar verilmiş değil miydi?., dedi.
—    Fakat o emel peşinde koşan yalnız sizdiniz Bekir Beyefendi!.
inanamıyorum… Sizi hangi rüzgar attı da bana böyle bir şeref bahşettiniz?..
Armağan bir bahar gibi iç açan görünüşüyle büyülenmiş durumda bir an onu tepeden tırnağa hayran hayran süzdü. Genç kız heyecandan parlayan güzel gözlerini erkeğin ateşli bakışlarında tutarak:
— Niçin geldiğimi elbette tahmin edeceksiniz! dedi.
— Muhakkak ki birlikte baş başa bir öğle yemeği yemek, sonra da yine baş başa güzel bir gün geçirmek için…